Hoe ga je om met een vrijwilliger die vergeetachtig wordt? Met deze vraag schoven verschillende vrijwilligerscoördinatoren uit Amsterdam Noord aan bij de inspiratiesessie van 18 mei jl. De sessie werd geleid door Pien ter Hoeven van het AOC in Noord, Jonne Meij van het Odensehuis en Merel van Meerkerk van de vrijwilligerscentrale. De aanwezigen kregen een ‘snelcursus’ waarin een beeld van dementie in Nederland geschetst werd in 8 (voor vele verrassende) stellingen. Er werden praktijksituaties behandeld waarin coördinatoren vertelden over vrijwilligers die vergeetachtig werden op de werkvloer van onder andere hun buurthuis. Uit deze sprekende praktijksituaties vloeden verschillende aanbevelingen voort. Zo adviseerde de aanwezige professionals onder andere om: mee te bewegen met de vergeetachtige vrijwilliger, werkzaamheden aan te passen in overleg, de focus te blijven houden op wat wel kan i.p.v. op wat niet, niet buiten deze persoon om actie te gaan ondernemen, voorzichtig en meermaals het gesprek aan te gaan (mogelijk ondersteund met voorbeelden uit de praktijk), absoluut geen eigen diagnoses in te vullen en bij conflict de situatie zo onbevooroordeeld mogelijk in te gaan (zie niet alleen de vergeetachtigheid, blijf vooral gewoon de persoon zelf zien).

DemenTalent

Tijdens de sessie vertelde Pien over DemenTalent. Een bijzonder project wat sinds een jaar ontwikkeld wordt bij het AOC Noord. Dit project koppelt vrijwilligers met dementie aan enthousiaste bedrijven en werkprojecten in Amsterdam Noord. Het Odensehuis is op haar beurt bezig met een horeca en tuinproject die zich volledig richt op vrijwilligers met beginnende dementie.

‘’wat ik hieruit meeneem is dat ik open en sensitief het gesprek aan moet gaan, mij moet richten op praktische dingen en ik weet nu dat DemenTalent bestaat als optie om iets te zoeken wat past en mogelijk als sparringpartner’’ (één van de aanwezige coördinatoren bij de inspiratiesessie).