Beter voor Beiden

Amsterdams Ontmoetings Centrum Noord

AOC De Meeuw, Motorwal 300 (Vogeldorp-IJpleinbuurt)
AOC De Evenaar, Kometensingel 189 (Tuindorp-Oostzaan)

Wij bieden ondersteuning aan mensen met dementie én hun verzorgers. Dat doen we met een dagprogramma en activiteiten. Daarmee zorgen we ervoor dat er aansluiting blijft met de samenleving, dat er aandacht is voor het geheugen en dat de situatie stabiel blijft. De mantelzorger, het familielied of de partner krijgt weer wat tijd voor zichzelf en kan er terecht voor informatie en advies.

De AOC Noord Club

Kampt u met geheugenproblemen of heeft u dementie, dan bent u bij ons welkom op de club. Niet alleen van maandag t/m vrijdag, want in Tuindorp-Oostzaan zijn we in het weekend open. De club is een gezellige ruimte in een regulier buurt- of cultureel centrum. Ook uw mantelzorger, familielid of partner is er (vrijblijvend) welkom.

“Als je denkt met je hoofd, raak je verward, denken doe je met je hart.” (Indiaans Opperhoofd)

Bij de activiteiten volgen wij vooral uw interesse. Wat is uw passie, waar gaat uw hart naar uit. Er zijn activiteiten binnen en zodra het zonnetje schijnt trekken we er op uit. We gaan de buurt in om een terras te bezoeken of om een wandeling te maken. En regelmatig zijn er uitstapjes naar een museum, bezienswaardigheid, het strand of het theater. Op de club maken we samen een lekkere lunch klaar en we zorgen met elkaar voor dat het netjes en schoon is. Het is bijna als thuis, maar dan met veel gezelligheid. U hoeft zich niet meer te vervelen.

Een vast onderdeel vormt de psychomotorische therapie. Daarmee stimuleren we zowel uw hersenfunctie als uw moteriek. Het is een therapie waarin u vooral veel plezier beleeft aan dansen, bewegen, contact maken, zingen of muziek maken.

Informatieve bijeenkomsten

Bent u een partner, mantelzorger of familielid dan bieden wij hulp en advies. We hebben spreekuren voor uw vragen en geven informatie. Er zijn gespreksgroepen voor mentale ondersteuning.

Een keer per maand is er een Alzheimer Café Noord, in het restaurant van ouderencentrum de Die. Hier wordt in ontspannen sfeer informatie gegeven door deskundigen over dementie, de diagnose, onderzoek, hulpverlening en medicatie. En er worden ervaringen uitgewisseld.

Twee keer per jaar is het Centrumoverleg AOC Noord. Iedereen die betrokkenen is bij ons ontmoetingscentrum wordt daarvoor uitgenodigd om te praten over de voortgang, de resultaten en om mee te denken.

We hebben ook een medezeggenschapsraad dat meedenkt en adviseert.

U bent van harte welkom voor een kennismaking. Neem contact met ons op.

Noord, locatie De Meeuw, Motorwal 300, tel. 06-50872720
Contactpersoon Klaartje Gisolf: k.gisolf@combiwel.nl | 06-50872720

Noord, locatie De Evenaar, Kometensingel 189, tel. 06-24448620
Contactpersoon Marjolein Wolf: m.wolf@combiwel.nl | 06-24448620

De Amsterdamse Ontmoetingcentra Noord en De Pijp zijn een initiatief van Combiwel Buurtwerk en het VU-Medisch Centrum (www.ontmoetingscentradementie.nl). Wij werken samen met Amsterdamse ketenpartners op het gebied van zorg en welzijn.

Wij zijn AOC Noord

AOC Amsterdam Noord Dementie Dagbesteding Combiwel Buurtwerk Meeuw Evenaar (5)
AOC Amsterdam Noord Dementie Dagbesteding Combiwel Buurtwerk Meeuw Evenaar (4)
AOC Amsterdam Noord Dementie Dagbesteding Combiwel Buurtwerk Meeuw Evenaar (6)
AOC Amsterdam Noord Dementie Dagbesteding Combiwel Buurtwerk Meeuw Evenaar (2)
AOC Amsterdam Noord Dementie Dagbesteding Combiwel Buurtwerk Meeuw Evenaar (1)
AOC Amsterdam Noord Dementie Dagbesteding Combiwel Buurtwerk Meeuw Evenaar (3)