Beter voor beiden

Amsterdams Ontmoetings Centrum Zuid

Locatie De Pijp, Buurtcentrum De Edelsteen, Smaragdplein 3

Wij bieden ondersteuning aan mensen met dementie én hun verzorgers. Dat doen we met een dagprogramma en activiteiten. Daarmee zorgen we ervoor dat er aansluiting blijft met de samenleving, dat er aandacht is voor het geheugen en dat de situatie stabiel blijft. De mantelzorger, het familielid of de partner krijgt weer wat tijd voor zichzelf en kan er terecht voor informatie en advies. Download onze folder over AOC De Pijp.

Ons ontmoetingscentrum

Kampt u met geheugenproblemen of heeft u dementie, dan bent u vijf dagen per week welkom in ons ontmoetingscentrum. We zijn gehuisvest in een regulier buurt- of cultureel centrum. Ook uw mantelzorger, familielid of partner is er (vrijblijvend) welkom.

Bij het organiseren en aanbieden van activiteiten volgen wij vooral uw interesse. Wat is uw passie, waar gaat uw hart naar uit. Er zijn activiteiten binnen, bijvoorbeeld schilderen, bakken, dansen, darten, fitness, biljarten, zingen, muziek maken of een spel spelen. We gaan vaak naar buiten om de buurt in te gaan, een terras of café te bezoeken of om een lange wandeling te maken. En regelmatig zijn er uitstapjes naar een museum, bezienswaardigheid, het strand of het theater.

Omdat u vijf dagen per week bij ons op de club bent, eten en drinken we natuurlijk ook samen. We maken dan ook met elkaar lekkere dingen, verzorgen samen de lunch en houden we ook samen met de clubleden de ruimte netjes en schoon. Het is bijna als thuis, maar dan met heel veel gezelligheid. U hoeft zich niet meer te vervelen.

Een vast onderdeel vormt de psychomotorische therapie. Daarmee stimuleren we zowel uw hersenfunctie als uw motoriek. Het is een therapie waarin u vooral veel plezier beleeft aan het samen dansen, bewegen, contact maken, zingen of muziek maken.

Informatieve bijeenkomsten

Bent u een partner, mantelzorger of familielid dan bieden wij hulp en advies. We hebben spreekuren om uw vragen te beantwoorden en informatie te geven en we organiseren gespreksgroepen voor onderlinge mentale ondersteuning. Deze groepen worden begeleidt door ervaringsdeskundigen en het team.

Een paar keer per jaar is het Centrumoverleg AOC De Pijp. Iedereen die betrokkenen is bij ons ontmoetingscentrum wordt daarvoor uitgenodigd om te praten over de voortgang, de resultaten en om mee te denken.

We hebben ook een medezeggenschapsraad dat meedenkt en adviseert.

U bent van harte welkom voor een kennismaking!

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met:

Zuid, locatie De Pijp, Smaragdplein 3-5, tel. 020-6624754
Contactpersoon Jo-Ann Straal: j.straal@combiwel.nl | 06-29581225

De Amsterdamse Ontmoetingcentra zijn een initiatief van Combiwel Buurtwerk en het VU-Medisch Centrum (www.ontmoetingscentradementie.nl). Wij werken samen met Amsterdamse ketenpartners op het gebied van zorg en welzijn.