Samen dementievriendelijk. Door er gewoon rekening mee te houden.

Juist als je (beginnende) dementie hebt is het belangrijk om veel te beleven en onder de mensen te zijn. Om je talenten in te zetten en je gewaardeerd te voelen. Eigenlijk om gewoon te merken dat je er nog bij hoort. Want zo blijven je zintuigen scherper en je geheugen zo fit mogelijk gehouden.

Dus is het zaak om er samen voor te zorgen dat mensen met (beginnende) dementie niet thuis achter de geraniums belanden en hun dagen passief gaan doorbrengen. Voor de eventuele partners is het natuurlijk ook prettig als hun man of vrouw gewoon mee kan blijven doen!

Op deze website is veel te vinden over ons speciale aanbod met ontmoeting, activiteiten en ondersteuning voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorger(s). Dat aanbod gaan we verbreden en waar mogelijk zullen wij nieuwe Amsterdamse Ontmoetingscentra opstarten. Zo is er begin 2021 een tweede AOC geopend in Amsterdam-Noord.

Echter, we willen verder gaan. We willen werken aan algemeen dementievriendelijke buurten. Gewoon, door er overal rekening mee te gaan houden en door nog intensiever te gaan samenwerken met de zorginstellingen, actieve buurtbewoners, vrijwilligers en lokale buurtondernemers.

Combiwel Buurtwerk loopt voorop

We hebben bij Combiwel Buurtwerk de ambitie om onze stad in zijn dagelijkse bestaan dementievriendelijk te maken. We beginnen met de buurten waarin onze Buurtwerkers al actief zijn, dus in Amsterdam Zuid, - West en - Nieuw-West.

In voornoemde stadsdelen zijn er onze Huiskamers van de Buurt. Sfeervolle ruimtes in bestaande voorzieningen waar iedereen welkom is. Doordat er vrijwilligers zijn die extra aandacht verzorgen komen er ook bezoekers met geheugenproblemen, beginnende dementie of een psychisch probleem. Vaak op doorverwijzing of via het maatschappelijk wek. Door de extra aandacht is het voor hen goed toeven in deze huiskamers. Zij mengen zich met de bezoekers uit de buurt en nemen deel aan de activiteiten.

In onze Huizen van de Wijk & Buurt worden door buurtbewoners of docenten activiteiten georganiseerd of lessen aangeboden. Samen met hen kijken we welke activiteiten geschikt zijn voor deelnemers met geheugenproblemen of beginnende dementie. Ook kijken we of er iets nodig is om een activiteit of les geschikt te maken. Als gemengde deelname niet mogelijk is kijken we of de activiteit af en toe speciaal voor de doelgroep kan worden aangeboden.

De Dementievriendelijke Buurt - Buurtcontacten Buurtwerk Amsterdam
Ontwerp zonder titel
De Dementievriendelijke Buurt - Huiskamers Ontmoeting Buurtwerk Amsterdam
Er Op Uit Dem Combiwel Buurtwerk Dementie en Mantelzorg