Ons AOC de Pijp staat in de landelijke inspiratiewijzer dementie. In het artikel zegt Gracia Velland, beleidsadviseur dementie van de gemeente Amsterdam, over Ontmoetingscentrum de Pijp: ‘Heb als gemeente vertrouwen in lokale krachten. De klassieke groepsgerichte dagbesteding voor mensen met dementie moeten we loslaten waar die niet meer werkt. Het wordt steeds duidelijker dat veel van deze mensen nog van alles kunnen en willen. Daarom ben ik ook zo blij met AOC de Pijp. Mensen met dementie kunnen er volwaardig meedoen vanuit hun vraag en behoeften. Dit verbetert de kwaliteit van leven en hun eigenwaarde. Als gemeente moet je vertrouwen hebben in de partijen die bij zo’n centrum zijn betrokken. Ga met ze in gesprek zodat je het aanbod kunt afstemmen op de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samenwerken en elkaar de ruimte geven; zo ontstaan de mooiste initiatieven.’

Lees meer in de inspiratiewijzer: https://inspiratiewijzerdementie.zonmw.nl/inspiratiewijzer/inspiratie#popup-3