Bewegen en meebewegen op muziek.
Je ervaart wat je kunt.

Muziek spreekt aan, zit in je geheugen verankerd, samen met de herinneringen aan de momenten die horen bij muziek. Dansen en bewegen is vooral fijn  en leuk om te doen. En het blijkt voor hen die dat willen beleven een uitlaaptklep en een goed middel om lichaam en geest met elkaar te verbinden.

Met de deelnemers die dat willen wordt dan ook regelmatig gedanst. En wie niet wil dansen geniet doorgaans van het kijken naar het plezier dat iedereen heeft.

Voor de motoriek zijn er naast dansactiviteiten ook gymnastische bewegingsmomenten. Ook hier draagt dit bij aan het zo goed mogelijk op peil houden van de lichaamscoördinatie en de conditie.

DemenTalent foto deelnemer Combiwel Dementie en mantelzorg4